Wyszukiwarki:
księgi metrykalne,
duchowni,
pochowani na cmentarzach
Cmentarze
Rękopisy i niezindeksowane księgi metrykalne
Stare druki
Gazety
i czasopisma
Książki i artykuły
Archiwum fotografii
Galeria
obrazów
Przedmioty
liturgiczne
   

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu "Zasoby cyfrowe"
Priorytet: Digitalizacja materiałów archiwalnych
Archiwum FKIDOP na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl
Archiwum FKiDOP w bazie
Centrum Archiwistyki Społecznej


© Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 2023